NYHETER

2019-02-05 nykoping.se

Kontrollplan från och med 2018-12-01

Från och med 2018-12-01 så kräver Nyköpings kommun att man skickar in en kontrollplan.
2019-02-05 nykoping.se

Nya regler 30 september 2019

Den 30 september 2019 kommer det nya bestämmelser som innebär skärpta krav på utsläppsnivåer på kaminer, vedspisar och värmepannor som eldas med pellets eller ved. De nya reglerna gäller för utsläpp och hur mycket energi du kan få ut från mängden pellets eller ved, så kallad verkningsgrad.
2019-02-04 kustsotarna.se

Mycket snö

Mycket snö och mer på ingång
2019-01-21 msb.se

Platser kvar på Skadeplats 25-27 september i Helsingborg

MSB är medarrangör till Skadeplats som i år har temat erfarenhetsåterföring. Ta del av berättelser om kampen mot sommarens skogsbränder. Jan Wisén och regeringens utredare Jan-Åke Björklund ger sin syn på framtidens räddningstjänst. Sista anmälningsdag är den 10 september.
2019-01-17 msb.se

Fler behöver testa sin brandvarnare

En undersökning som MSB har genomfört visar att 97 procent av alla hem har en brandvarnare. Däremot säger 35 procent att de aldrig testar den och 53 procent uppger att de gör det mer sällan än varannan månad. Den 1 december infaller den årliga Brandvarnardagen. Då uppmärksammas att det bästa skyddet mot brand hemma är en fungerande brandvarnare.
2019-01-17 msb.se

Fortsatt arbete för att minska effekterna av bränder i bostäder

Inom satsningen forskningen kring Brand i bostäder har forskare kartlagt olika aspekter av bostadsbränder. Resultaten från forskningen kommer nu integreras i det fortsatta arbetet med att minska antalet bostadsbränder och antalet omkomna och skadade vid brand. Slutsatserna är att hembesök har effekt i socialt utsatta områden med många bostadsbränder, fler aktörer behöver arbeta med individanpassat brandskydd för att minska antalet omkomna och nya tekniska lösningar för brandskydd kan ge samhällsnytta på sikt.