Fortsatt arbete för att minska effekterna av bränder i bostäder

2019-01-17 msb.se

Inom satsningen forskningen kring Brand i bostäder har forskare kartlagt olika aspekter av bostadsbränder. Resultaten från forskningen kommer nu integreras i det fortsatta arbetet med att minska antalet bostadsbränder och antalet omkomna och skadade vid brand. Slutsatserna är att hembesök har effekt i socialt utsatta områden med många bostadsbränder, fler aktörer behöver arbeta med individanpassat brandskydd för att minska antalet omkomna och nya tekniska lösningar för brandskydd kan ge samhällsnytta på sikt.

Resultat och slutsatser från tre forskningsprojekt presenterades under hösten på ett seminarium och där representanter från intresseföreningar, försäkringsbranschen, räddningstjänster, kommuner, statliga myndigheter och även representanter från våra nordiska grannländer deltog.

För dig som inte kunde delta finns hela seminariet filmat och publicerat på MSB:s YouTube-kanal