Platser kvar på Skadeplats 25-27 september i Helsingborg

2019-01-21 msb.se

MSB är medarrangör till Skadeplats som i år har temat erfarenhetsåterföring. Ta del av berättelser om kampen mot sommarens skogsbränder. Jan Wisén och regeringens utredare Jan-Åke Björklund ger sin syn på framtidens räddningstjänst. Sista anmälningsdag är den 10 september.

Representanter från MSB deltar i alla delar av programmet.

Framtidens räddningstjänst

MSB:s Jan Wisén och regeringens utredare Jan-Åke Björklund ger sin syn på vad aktuella utredningar och sommarens bränder kan få för konsekvenser för framtidens räddningstjänst.

– Sommarens bränder visar att svensk räddningstjänst måste anpassa sin verksamhet efter klimatförändringarna. Det kan handla om konsekvenser av torka, översvämningar, stormar med mera, säger Jan Wisén, biträdande avdelningschef på MSB.

– Svensk räddningstjänst har aldrig ställts inför den här typen av utmaningar tidigare. Vi måste tänka mer storskaligt inte minst vad gäller ledning och resursutnyttjande.

Nätverksträffar med större bredd i år

MSB leder nätverket som fokuserar på de senaste utmaningarna inom trafikolyckor och nätverket som diskuterar metoder för erfarenhetsåterföring. I år har vi valt att skapa en större bredd på nätverksträffarna för att tillgodose olika intresseområden. Det ges möjlighet att tillsammans med den ansvarige för varje träff diskutera olika aktuella frågor och utmaningar.

Träffa MSB i monter på övningsfältet

I MSB:s monter på övningsfältet kan du träffa representanter från MSB RIB beslutsstöd och 90 sekunder samt från Rakel och ledningssystem.

Konferensens ursprungliga syfte var att skapa en plattform där kommunal räddningstjänst som arbetar med skadeplatsarbete kan utbyta lärdomar från händelser samt ta del av ny kunskap. Med årets tema återvänder vi till idén och har arbetat fram årets program utifrån det. Välkommen!