Ny eldstad

Installation av ny eldstad med tillhörande rökkanal

 • Börja med att göra en anmälan till din kommun. 
 • Kolla vilka uppgifter som krävs i just din kommun. Det kan t.ex. vara kontrolllplan, ritningar m.m.
 • Innan installation ska du ha fått ett startbesked från kommunen.
 • När installationen är klar ska eldstaden besiktas och provtryckas.
 • Efter godkänd besiktning och alla uppgifter är inskickade får du ett slutbesked och du kan börja använda din nya eldstad!
 • Kom ihåg att alltid följa de instruktioner för eldning som medföljer din eldstad. 

Byte av befintlig eldstad - likvärdig

 • Om du byter ut en befintlig eldstad till en likvärdig behöver du inte göra en anmälan till kommunen. Det betyder en eldstad med samma storlek, effekt samt anslutning till rökkanal. Är du osäker på om den nya eldstaden räknas som likvärdig - kontakta kommunen innan du gör en installation. 
 • Vi rekommenderar att man gör en lättare besiktning efter installationen för att se att eldstaden är rätt monterad och fungerar som avsett. 

Byte av befintlig eldstad - ej likvärdig
alt. installation av ny eldstad till befintlig rökkanal

 • Om du byter till en nyare modell med bättre effekt, sätter in stålrör i skorstenen eller dyl måste du göra en anmälan till din kommun.
 • Om den tidigare eldstaden stått obrukad under en längre tid brukar vi rekommendera att man provtrycker rökkanalen innan bytet för att vara säker på att rökkanalen är intakt. (om man inte ska sätta in ett insatsrör, då behövs det ej)
 • När installationen är klar ska eldstaden besiktas och provtryckas. Om man provtryckte innan installation och rökkanalen var godkänd behöver man inte provtrycka igen.
 • Efter godkänd besiktning och alla uppgifter är inskickade får du ett slutbesked och du kan börja använda din nya eldstad!
 • Kom ihåg att alltid följa de instruktioner för eldning som medföljer din eldstad.

Vi önskar lycka till med din nya eldstad!