FAQ

Kan jag ändra min aviserade tid?
Vi försöker i möjlig mån att ändra aviserade tider när dessa inte passar kunden. Det kan vara svårt att flytta tiden för långt då vi ofta har lämnat området. Sotningstaxan är bestämd efter den så kallade pärlbandsprincipen, då vi kan planera husen geografiskt för att få en rationell hantering. När vi tvingas byta tid med en längre restid som följd tar vi ut en avgift för denna. 
Det finns flera alternativ till att byta tid. De vanligaste är att gömma nyckeln vid huset, lämna nyckeln till grannen eller att lämna/skicka nyckeln till oss.

Vad ska jag tänka på inför en sotning?
Ställ upp stegen till taket innan sotaren kommer och ett kärl han kan ösa över sot i vid eldstaden. Kärlet bör för säkerhets skull vara värmetåligt. 
Plocka undan saker som står i närheten av eldstaden så att sotaren får en fri arbetsyta. Skydda golv/mattor fram till eldstaden om du är rädd om dom. 

Vad ska jag tänka på inför en brandskyddskontroll?
Ställ upp stegen till taket innan sotaren kommer och se till att han har tillgång att syna skorstenen/rökkanalen hela vägen invändigt. Plocka undan kartonger och dylikt som kan stå i vägen på vinden eller förrådsutrymmen. 

Vad är skillnaden på brandskyddskontroll och sotning?
Vid brandskyddskontrollen kontrolleras eldstäder och rökkanaler. Hela anläggningen kontrolleras okulärt (kamera används för kontroll av rökkanalens insida) och brandfarliga avvikelser dokumenteras i ett protokoll. 
Vid sotning underhåller man eldstad och rökkanal genom att ta bort den sot som bildats vid eldning. 

Hur ofta ska det sotas?
Detta beror på hur mycket eldstaden används, även moderna braskaminer kan användas som en uppvärmningskälla. Om man bara "myseldar" kan vart 3:e eller vartannat år räcka. Om man eldar för att värma upp, även om det bara är delar av bostaden eller ett enstaka rum, bör man få sotat varje år. MSB's riktlinje är 1kbm ved/eldstad/år, så anses eldstaden vara en uppvärmningskälla. Läs gärna mer på MSB.se samt Sörmlandskustens Räddningstjänst

Hur bestäms sotnings och brandskyddskontrollstaxan?
Taxan är fastställd av kommunen och regleras av index. Sotnings/brandskyddskontrollsobjekten och grundavgiften är tidsatta och har fasta priser.

Vilka lagar styr sotningen, vad bör jag veta om skorstenar, eldstäder och eldning med fasta bränslen? 
Fr o m 2004-01-01 regleras sotningen i Lagen om skydd mot olyckor. Gå in på skorstensfejarmästarnas riksförbunds hemsida, www.skorstensfejare.se, för mer information.

Vilka typer av rökkanaler och eldstäder finns?
Det finns mängder av olika typer, för info kolla www.lantbruksnet.se som innehåller många olika fabrikat och information. 

Finns kravet på sotning av spisfläktar och imkanaler kvar i den nya lagstiftningen?
Nej, kravet är borttaget i samtliga bostäder. Undantaget är restauranger och storkök som även i fortsättningen kommer att kontrolleras och rengöras.

Kan jag få min spisfläkt och imkanal rensad även i fortsättningen?
Ja, vi utför dessa tjänster för de som önskar. Kontakta oss för pris och för att bestämma eventuell intervall för arbetet.

Jag har en obrukad eldstad i min fastighet, hur gör jag för att ta den i drift?
En "inaktiv" eldstad, alltså rapporterad till oss som obrukad, får ej användas utan att först genomgå minst en brandskyddskontroll. Beroende på hur länge eldstaden legat som obrukad och av vilken anledning den lagts som obrukad kan vissa åtgärder behövas innan man kan elda i den. 
Oftast krävs en provtryckning för att ta en eldstad i drift igen. Ring oss för att ta reda på historiken och kolla vad som krävs för att ta din eldstad i bruk.

Jag har köpt en fastighet med en eldstad, vad ska jag tänka på?
Ring gärna oss för att få koll på eldstäderna i din fastighet!