Sotarens råd vid vedeldning

2022-08-25

Vad man ska tänka på

Mängden aktiva eldstäder har ökat sen elpriserna gick upp så vi vill påminna om viktiga saker att tänka på.
Ni kan alltid ringa eller maila oss om ni har ytterligare frågor!

Sotarens råd:

  • Om du eldar med ved – se till att veden är torr
  • Är du osäker på ifall det inte räcker hela vintern – beställ ved eller pellets nu
  • Om man använder ved som inte har torkat så ökar risken för en skorstensbrand då beläggning av sot och tjära ökar
  • Elda inte med så kallat nubb från blankor/brädbitar från sommarens byggen 
  • Elda aldrig impregnerad trallvirke
  • Elda inte med målat virke. Det kan ge betydligt högre värme, utsläpp och skadliga beläggningar på eldstad och skorsten. Målat virke ska lämnas till kommunens återvinningscentral
  • Om du inte använt din eldstad på länge? Kontrollera med din lokala sotare och/eller räddningstjänst. Det kan vara aktuellt att göra en statusbesiktning eller brandskyddskontroll innan eldstaden tas i bruk
  • Om du tror att du kommer elda mer i vinter så ta kontakt med din lokala sotare för eventuell extrasotning
  • Lär dig tända din eld på rätt sätt
  • Tänk på att om du eldar med dålig ved så kommer grannarna märka det och klaga

Vad är torr ved?
Veden ska vara torr. Det innebär att den har en fukthalt på 15–20 procent. En bra tumregel är att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår, gärna ett år. Under den tiden hinner fukthalten reduceras från 50 procent till runt 15–20 procent. Det finns också fuktmätare att köpa om du vill mäta vedens fukthalt. Använd den ved du tar in inom ett par veckor, annars kan den bli väl torr. Ett väldigt torrt vedträ med en fukthalt under 10 procent brinner upp fort och ger lite mindre värme. Dessutom blir utsläppen av föroreningar som sot och kolväten lite högre när vedträn som är väldigt torra eldas.