Hösten är här - Att tänka på

2023-09-05

Här kommer lite tips, råd och viktig kunskap avseende eldning från SSR och oss.

Mysbrasor eller uppvärmning? Kolla med oss så du har rätt sotningsintervall!

Mysbrasor eller uppvärmning? Kolla med oss så du har rätt sotningsintervall!

Fakta om eldstäder
Antal eldstäder i Sverige är cirka 2,2 miljoner i bruk. Dessutom finns det en stor mängd eldstäder som är registrerade, men som inte längre används. När energipriserna ökar så finns det skäl att tro att många av dessa börjar användas igen. Det är då viktigt att de kontrolleras, och eventuellt sotas, innan de tas i bruk. Antal bränder i skorstenar är cirka 500 stycken per år. Under en längre tid så minskade antalet skorstensbränder, men vi har dessvärre sett en ökning de senaste åren.

Statistik om eldstäder och eldstadsrelaterade bränder hittar ni HÄR.

 

Sotarens råd:

  • Om du eldar med ved – se till att veden är torr!
    Om man använder ved som inte har torkat så ökar risken för en skorstensbrand då beläggning av sot och tjära ökar. Läs mer nedan. 
  • Elda inte med så kallat nubb från blankor/brädbitar från sommarens byggen.
  • Elda aldrig impregnerat eller målat virke. Det kan ge betydligt högre värme, utsläpp och skadliga beläggningar på eldstad och skorsten. Detta virke ska lämnas till kommunens återvinningscentral.
  • Elda inte upp mjölkkartonger, tetrapack eller dylikt. Det kan vara skadligt, förpackningarna ska återvinnas. 
  • Om du inte använt din eldstad på länge? Ny ägare? Kontrollera med oss, det kan vara aktuellt att göra en statusbesiktning eller brandskyddskontroll innan eldstaden tas i bruk. 
  • Om du tror att du kommer elda mer i vinter så ta kontakt med oss för eventuell extrasotning eller intervalländring. 
  • Lär dig tända din eld på rätt sätt.

 

Vad är torr ved?
Veden ska vara torr. Det innebär att den har en fukthalt på 15–20 procent. En bra tumregel är att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår, gärna ett år. (undantaget ved från barrträd, där är torktiden 2 år) Under den tiden hinner fukthalten reduceras från 50 procent till runt 15–20 procent. Det finns också fuktmätare att köpa om du vill mäta vedens fukthalt. Använd den ved du tar in inom ett par veckor, annars kan den bli väl torr. Ett väldigt torrt vedträ med en fukthalt under 10 procent brinner upp fort och ger lite mindre värme. Dessutom blir utsläppen av föroreningar som sot och kolväten lite högre när vedträn som är väldigt torra eldas.

Läs gärna mer om vedeldning på Naturvårdsverkets WEBB

Läs gärna mer om MSB's kampanj Elda Säkert på MSB.se