VÅRA TJÄNSTER

Sotning och brandskyddskontroll

Vi bedriver traditionell lagstadgad sotning och brandskyddskontroll inom Nyköping-Trosa-Oxelösunds kommuner.

Hur ofta du behöver sota beror på hur mycket du eldar, vad du eldar och vad det är för eldstad.
Brandskyddskontroll utförs med 3- eller 6års intervaller.

För information om priser och frister gå till FAQ & Länkar.